Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Besluit op bezwaar tegen een Wob-besluit inzake informatie met betrekking tot de persconferenties over het Coronavirus

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
081

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Besluit Ik heb besloten om een deel van de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit. U vindt de motivering bij het onderdeel 'Overwegingen"in dit besluit.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Deels openbaar
Besluitbrief Download besluit (3.81 MB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Justitie en Veiligheid
Periode Heel 2020
Datum besluit
Type besluit Wob-verzoek
Omvang openbaarmaking 3 documenten Inventarislijst

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:58 Gepubliceerd