Ga direct naar de inhoud

Onbekend Kamerbrief 'COVID-19 nieuwe maatregelen

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-080-IAO0318H

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend
Documentnummer IAO0318H
Beoordeling Reeds openbaar
Toelichting Besluit Wob Covid-19 IAO stukken

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Besluit Wob Covid-19 IAO stukken
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten om een deel van de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Per document is op de inventarislijst aangegeven welke uitzonderingsgronden zijn toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel Overwegingen van dit besluit. U vindt de motivering bij het onderdeel 'Overwegingen"in dit besluit.

Periode Januari - juni 2020
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 355 documenten, 3.776 pagina's Inventarislijst