Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Besluit op Wob- verzoek aangaande staatssteun KLM

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
059

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Besluit Ik heb besloten uw verzoek te honoreren en daarbij een aantal documenten deels openbaar te maken. In het navolgende kunt u de overwegingen van mijn besluit lezen. De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van dit besluit. Voor de toegepaste weigeringsgronden per document verwijs ik u naar de inventarislijst. Overwegingen De economische of de financiële belangen van de Staat of andere publiekrechtelijke lichamen (artikel 10, tweede lid, onder b, van de Wob)

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Deels openbaar
Besluitbrief Download besluit (132.44 KB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Periode Maart - juli 2020
Datum besluit
Type besluit Wob-verzoek
Omvang openbaarmaking 11 documenten, 38 pagina's Inventarislijst

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
5 februari 2024 18:55 Gepubliceerd