Ga direct naar de inhoud

Onbekend 2020-58 deel 4

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-058-40574

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Sla pagina-voorvertoning over

Klik op een pagina om de PDF (46.3 KB) te openen in je browser

Ga terug naar pagina-voorvertoning

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend, 1 pagina's
Download als PDF (46.3 KB)
Documentnummer 40574
Onderwerpen Scenario’s en maatregelen
Beoordeling Deels openbaar
Toelichting Besluit op Wob-verzoek 2021-12 over Wob-verzoeken 2020-58 en 2020-46 omtrent vliegvouchers
Uitzonderingsgrond(en)

Kom je in dit document gegevens tegen waarvan je denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Neem dan contact op met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens deels openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Besluit op Wob-verzoek 2021-12 over Wob-verzoeken 2020-58 en 2020-46 omtrent vliegvouchers
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten uw verzoek te honoreren en daarbij een aantal documenten deels openbaar te maken. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel “Overwegingen” in dit besluit. De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van dit besluit. Voor de weigeringsgronden wil ik u verwijzen naar de inventarislijst. Overwegingen De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10, tweede lid, onder e) Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd.

Periode Februari - mei 2020
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 46 documenten, 35 pagina's Inventarislijst