Ga direct naar de inhoud

Besluit over: Eerste deelbesluit Wob-verzoek inzake informatie over de door Nederland gevoerde covid-19 aanpak

Gepubliceerd op:
Besluitnummer:
044

Dit besluit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Financiën.

Een Woo-verzoek is een verzoek om toegang tot overheidsinformatie in Nederland volgens de Wet Open Overheid. Een Wob-verzoek is een officieel verzoek aan een overheidsinstantie om specifieke informatie of documenten openbaar te maken volgens de Wet openbaarheid van bestuur.

Meer weten over Woo/Wob-verzoeken

Samenvatting

Besluit Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht mijn besluit hieronder toe. Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. Een aantal documenten bevat passages die over andere onderwerpen gaan dan de hierboven genoemde onderwerpen van uw verzoek. Deze passages vallen inhoudelijk niet binnen de reikwijdte van uw verzoek. Om die reden heb ik de passages onleesbaar gemaakt onder vermelding van ‘buiten verzoek’. Dit is eveneens in de inventarislijst vermeld.

Over dit besluit

Over dit besluit
Soort besluit Deels openbaar
Besluitbrief Download besluit (196.02 KB)
Verantwoordelijk(en) ministerie van Financiën
Periode Alles
Datum besluit
Type besluit Wob-verzoek
Omvang openbaarmaking 138 documenten, 339 pagina's Inventarislijst

Documenten

(Deels) openbaar gemaakt Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Naam Datum
1030640 Onbekend
1030636 Onbekend
1030632 Onbekend
1030679 Onbekend
1030662 Onbekend
1030637 Onbekend
1030646 Onbekend
1030656 Onbekend
1030676 Onbekend
1030290 Onbekend
1030641 Onbekend
1030658 Onbekend
1030664 Onbekend
1030657 Onbekend
1030660 Onbekend
1030671 Onbekend
1030681 Onbekend
1030655 Onbekend
1030661 Onbekend
1030669 Onbekend
1030677 Onbekend
1030659 Onbekend
1030663 Onbekend
1030638 Onbekend
1030297 Onbekend
1030670 Onbekend
1030667 Onbekend
1056546 Onbekend
1056547 Onbekend
1030644 Onbekend
1030650 Onbekend
1030684 Onbekend
1030678 Onbekend
1030643 Onbekend
1030639 Onbekend
1030685 Onbekend
1056576 Onbekend
1056577 Onbekend
1031752 Onbekend
1030630 Onbekend
1030651 Onbekend
1030635 Onbekend
1030683 Onbekend
1056559 Onbekend
1056560 Onbekend
1056561 Onbekend
1056562 Onbekend
1030653 Onbekend
1031704 Onbekend
1030673 Onbekend
1030631 Onbekend
1030675 Onbekend
1030652 Onbekend
1030645 Onbekend
1030680 Onbekend
1056554 Onbekend
1030642 Onbekend
1056524 Onbekend
1056525 Onbekend
1030633 Onbekend
1030634 Onbekend
1030649 Onbekend
1056532 Onbekend
1030647 Onbekend
1030648 Onbekend
1030240 Onbekend
1030242 Onbekend
1030243 Onbekend
1030244 Onbekend
1030241 Onbekend
1030223 Onbekend
1030222 Onbekend
1030173 Onbekend
1030164 Onbekend
1030168 Onbekend
1030174 Onbekend
1030167 Onbekend
1030165 Onbekend
1030169 Onbekend
1030175 Onbekend
1030166 Onbekend
1030176 Onbekend
1030163 Onbekend
1030118 Onbekend

Geschiedenis

Geschiedenis
Datum Actie
6 februari 2024 15:12 Gepubliceerd