Ga direct naar de inhoud

Onbekend RE: Reactie op e-mail XXXXXXX inzake de impact van de Coronacrisis op Nederlandse start-ups en scale-ups

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-037-860019

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Financiën.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend, 3 pagina's
Download als PDF (433.18 KB)
Documentnummer 860019
Onderwerpen Scenario’s en maatregelen
Beoordeling Gedeeltelijke openbaarmaking
Uitzonderingsgrond(en)

Kom je in dit document gegevens tegen waarvan je denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Neem dan contact op met het ministerie van Financiën.

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens deels openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Tweede deelbesluit Wob-verzoek inzake contact met het bedrijfsleven over de corona crisis
Samenvatting verzoek

Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht mijn besluit hieronder toe. Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. Ik merk in dit kader op dat diverse documenten reeds openbaar zijn. Voor de vindplaats daarvan verwijs ik u tevens naar bijlage B.

Periode Maart - juni 2020
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 23 documenten, 50 pagina's Inventarislijst