Ga direct naar de inhoud

Onbekend 170320 NOB.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-037-859996

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het ministerie van Financiën.

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend Onbekend
Documentnummer 859996
Onderwerpen Scenario’s en maatregelen
Beoordeling Reeds openbaar
Uitzonderingsgrond(en)

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Tweede deelbesluit Wob-verzoek inzake contact met het bedrijfsleven over de corona crisis
Samenvatting verzoek

Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Ik licht mijn besluit hieronder toe. Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze documenten zijn opgenomen in een inventarislijst, zie hiertoe bijlage B. Ik merk in dit kader op dat diverse documenten reeds openbaar zijn. Voor de vindplaats daarvan verwijs ik u tevens naar bijlage B.

Periode Maart - juni 2020
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 23 documenten, 50 pagina's Inventarislijst