Ga direct naar de inhoud

Onbekend Artikel krant Donatie Covid19 vaccins NL-Sur

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-013-146972

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend
Documentnummer 146972
Onderwerpen Scenario’s en maatregelen
Beoordeling Reeds openbaar

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Nederlandse bijdrage aan bestrijding COVID pandemie Suriname
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en het merendeel van de informatie waarom u verzocht, openbaar te maken. Bij het niet openbaar maken van bepaalde passages uit documenten heb ik artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en d en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, e en g, tweede lid, van de Wob toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit

Periode Mei - juni 2021
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 140 documenten, 112 pagina's Inventarislijst