Ga direct naar de inhoud

Onbekend Note verbale Verzoek Suriname

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WC-013-146662

Dit document valt niet onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor vragen of toelichting verwijzen we naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Niet openbaar

Tijdens de beoordeling van het Wob-verzoek heeft Ministerie van Buitenlandse Zaken besloten dit document niet openbaar te maken.

De redenen hiervoor zijn:

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Onbekend
Documentnummer 146662
Onderwerpen Scenario’s en maatregelen
Beoordeling Niet openbaar
Uitzonderingsgrond(en)

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens niet openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Nederlandse bijdrage aan bestrijding COVID pandemie Suriname
Samenvatting verzoek

Besluit Ik heb besloten (deels) aan uw verzoek tegemoet te komen en het merendeel van de informatie waarom u verzocht, openbaar te maken. Bij het niet openbaar maken van bepaalde passages uit documenten heb ik artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c en d en artikel 10, tweede lid, aanhef en onder a, e en g, tweede lid, van de Wob toegepast. Voor de motivering verwijs ik naar het onderdeel ‘Overwegingen’ van dit besluit

Periode Mei - juni 2021
Type besluit Wob-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 140 documenten, 112 pagina's Inventarislijst