Ga direct naar de inhoud

Word-document Draaiboek Pilot Evenement Type I - Congres Beatrix Theater 15dec20.docx

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-42-980197
Sla pagina-voorvertoning over

Klik op een pagina om de PDF (8.81 KB) te openen in je browser

Ga terug naar pagina-voorvertoning

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Word-document, 1 pagina's
Download als PDF (8.81 KB)
Documentnummer 980197
Onderwerpen Testen
Beoordeling Deels openbaar
Toelichting Document is concept. Volledige document staat online, zie link. https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjC--XSm6v9AhWQ7aQKHYHxA5wQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.tweedekamer.nl%2Fdownloads%2Fdocument%3Fid%3Df9d797f1-1a6e-46ab-b1dc-9cc17c2d374a%26title%3DPlan%2520van%2520aanpak%2520pilotevenementen%2520FieldLab%2520evenementen%2520type%2520I%2520indoor%252C%2520passief%2520congres.pdf&usg=AOvVaw0K8Amr7gVFOQnRwh4p_bHG
Uitzonderingsgrond(en)

Kom je in dit document gegevens tegen waarvan je denkt dat deze gelakt hadden moeten worden? Of is het document slecht leesbaar? Laat het ons weten.

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Naam Datum
980198 Word-document
980199 Word-document
980200 Word-document
980201 Word-document
980202 Word-document
980203 Word-document
980204 Word-document

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens deels openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode december 2020
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 28 september 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode testen december 2020.

Periode December 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 2.532 documenten, 3.214 pagina's Inventarislijst