Ga direct naar de inhoud

PDF 97e advies OMT deel 1_22 jan 2021.pdf.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-42-1130691

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2020/10/20/advies-nav-81e-omt

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF PDF
Documentnummer 1130691
Onderwerpen Testen
Beoordeling Reeds openbaar

Documenten die naar dit document verwijzen

Documenten die naar dit document verwijzen
Documentnummer Type Naam Datum
1120543 Word-document
1120551 Word-document

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode februari 2021
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 oktober 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode februari 2021.

Periode Februari 2021
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 1.951 documenten, 3.029 pagina's