Ga direct naar de inhoud

PDF 20210202 Routekaart Bestuurdersversie - DEF.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-42-1128780

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://www.eerstekamer.nl/overig/20210202/routekaart_coronamaatregelen/document

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF PDF
Documentnummer 1128780
Onderwerpen Testen
Beoordeling Reeds openbaar

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Naam Datum
1128779 PDF

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode februari 2021
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 11 oktober 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode februari 2021.

Periode Februari 2021
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 1.951 documenten, 3.029 pagina's