Ga direct naar de inhoud

Word-document Geannoteerde Agenda ACC-19 8 maart 2021 - def.docx

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-4-646424

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://wobcovid19.rijksoverheid.nl/publicaties/63b1c69deea9f86153a9e0542c13c09d/bijlage-3-7-maart-11-15-en18.pdf

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Word-document Word-document
Documentnummer 646424
Onderwerpen Overleg VWS
Beoordeling Reeds openbaar

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode maart 2021
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 30 maart 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode maart 2021.

Periode Maart 2021
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 462 documenten, 794 pagina's Inventarislijst