Ga direct naar de inhoud

Word-document Vo_studies_asymptomatic_prop_20200727.docx

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-04-543130

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://www.nature.com/articles/s41586-020-2488-1.pdf , https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620314835

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Word-document
Documentnummer 543130
Beoordeling Reeds openbaar

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Documentnaam Datum
543129 E-mailbericht

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Testen over de periode augustus 2020
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 23 augustus 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Testen over de periode augustus 2020.

Periode Augustus 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 1.557 documenten, 3.962 pagina's Inventarislijst