Ga direct naar de inhoud

Word-document EVIP new section and extra sentences November 2020 final_-.docx

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-17-992853

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Word-document Word-document
Documentnummer 992853
Onderwerpen Vaccinaties en medicatie
Beoordeling Reeds openbaar

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Naam Datum
992880 Word-document
992873 Word-document
992865 Word-document
992877 Word-document
992876 Word-document
992892 Word-document
992870 Word-document
992881 Word-document
992898 Word-document
992864 Word-document
992866 Word-document
992867 Word-document
992874 Word-document
992878 Word-document
992879 Word-document
992887 Word-document
992871 Word-document
992891 Word-document
992882 Word-document
992863 Word-document
992890 Word-document
992869 Word-document
992875 Word-document
992872 Word-document

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode december 2020
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 juli 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode december 2020.

Periode December 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 10.222 documenten, 11.946 pagina's Inventarislijst