Ga direct naar de inhoud

Word-document Raming meerkosten bij conservatieve vergoeding onder werktijd.docx

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-17-1018003

Er loopt een procedure

Er loopt nog een procedure over dit document met een betrokkene. We kunnen dit document daarom nog niet tonen.

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Word-document Word-document
Documentnummer 1018003
Onderwerpen Vaccinaties en medicatie
Beoordeling Openbaar

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Type Naam Datum
1000037 E-mailbericht

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en vervolgens openbaar gemaakt. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode december 2020
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 juli 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode december 2020.

Periode December 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum besluit
Omvang openbaarmaking 10.222 documenten, 11.946 pagina's Inventarislijst