Ga direct naar de inhoud

PDF 3a.1. Advies 108 VWS na OMT.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-4-699120

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://open.overheid.nl/repository/ronl-56a15f75-5553-44af-85b7-c119104f2b4b/1/pdf/advies-nav-108e-omt.pdf

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF PDF
Documentnummer 699120
Onderwerpen Overleg VWS
Beoordeling Reeds openbaar

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten
Documentnummer Nummer Type Naam Datum
699121 PDF
699123 PDF

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode april 2021
Verantwoordelijk bestuursorgaan Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 mei 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode april 2021.

Periode April 2021
Type besluit Woo-verzoek
Datum openbaarmaking 6 september 2023
Omvang openbaarmaking 578 documenten, 1.059 pagina's Inventarislijst