Ga direct naar de inhoud

PDF OMT advies 29 maart 106e.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-4-698716

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://open.overheid.nl/repository/ronl-50de216d-f968-4c39-8f82-4982d6522911/1/pdf/advies-nav-106e-omt.pdf

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF PDF
Documentnummer 698716
Onderwerpen Overleg VWS
Beoordeling Reeds openbaar

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Nummer Type Naam Datum
698717 Word-document
698715 Word-document
698714 E-mailbericht
698719 PDF

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode april 2021
Verantwoordelijk bestuursorgaan Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 mei 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode april 2021.

Periode April 2021
Type besluit Woo-verzoek
Datum openbaarmaking 6 september 2023
Omvang openbaarmaking 578 documenten, 1.059 pagina's Inventarislijst