Ga direct naar de inhoud

PDF Bijlage 5 - Maatschappelijk-beeld-en-uitvoeringstoets.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-4-698217

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://open.overheid.nl/documenten/ronl-dcac09fc-bf64-4739-a16a-cc1c8a357d50/pdf

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF PDF
Documentnummer 698217
Onderwerpen Overleg VWS
Beoordeling Reeds openbaar

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten Kolomkoppen met links zijn sorteerbaar
Documentnummer Nummer Type Naam Datum
698215 PDF
698218 PDF
698219 PDF
698211 E-mailbericht
698212 Word-document
698214 Word-document

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode april 2021
Verantwoordelijk bestuursorgaan Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 2 mei 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode april 2021.

Periode April 2021
Type besluit Woo-verzoek
Datum openbaarmaking 6 september 2023
Omvang openbaarmaking 578 documenten, 1.059 pagina's Inventarislijst