Ga direct naar de inhoud

PDF Advies VWS deel 2 na OMT 114 aanvulling, correctie, onderwerpregel.pdf

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-4-703118

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://www.eerstekamer.nl/nonav/overig/20210525/advies_deel_2_n_a_v_114e_omt/meta

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand PDF PDF
Documentnummer 703118
Onderwerpen Overleg VWS
Beoordeling Reeds openbaar

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Overleg VWS over de periode mei 2021
Verantwoordelijk bestuursorgaan Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 25 april 2023 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Overleg VWS over de periode mei 2021.

Periode Mei 2021
Type besluit Woo-verzoek
Datum openbaarmaking 6 september 2023
Omvang openbaarmaking 794 documenten, 1.815 pagina's Inventarislijst