Ga direct naar de inhoud

Word-document 20201208 Coronavaccinatie start mogeli- in week van 4 januari.docx

Gepubliceerd op:
Documentnummer:
VWS-WOO-17-1008378

Openbaar

Tijdens het beoordelen van dit document bleek dat de inhoud ervan al openbaar is. U kunt deze inhoud vinden op: https://www.rodi.nl/regio/dijkenwaard/191777/coronavaccinatie-start-mogelijk-begin-2021

Over dit document

Over dit document
Datum document
Type bronbestand Word-document Word-document
Documentnummer 1008378
Onderwerpen Vaccinaties
Beoordeling Reeds openbaar

Gerelateerde documenten

Gerelateerde documenten
Documentnummer Nummer Type Naam Datum
986424 E-mailbericht

Achtergrond

Dit document is door juristen beoordeeld en bleek reeds openbaar beschikbaar. Die beoordeling is gedaan omdat iemand het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd heeft interne informatie te openbaren. Hieronder meer informatie over dat verzoek en het besluit:

Achtergrond
Onderdeel van Woo-deelbesluit aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode december 2020
Verantwoordelijk bestuursorgaan Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Samenvatting verzoek

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 7 juli 2022 een besluit genomen op verzoeken in het kader van de Wet open overheid. Het besluit betreft openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op informatie aangaande Vaccinaties en Medicatie over de periode december 2020.

Periode December 2020
Type besluit Woo-verzoek
Datum openbaarmaking 12 oktober 2023
Omvang openbaarmaking 10.222 documenten, 11.946 pagina's Inventarislijst